Aantal rechthebbenden per land, volgens schaal, op 31 december 2013
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.688 166 52 39 1.945
Verenigd Koninkrijk 1.603 115 33 32 1.783
Denemarken 128 14 2 1 145
Frankrijk 12.453 1.375 643 365 14.836
Ierland 219 8 2 2 231
Italië 13.911 2.686 1.782 535 18.914
Luxemburg 218 29 15 6 268
Nederland 9.276 1.187 478 139 11.080
Oostenrijk 110 4 6 2 122
Zwitserland 97 16 6 3 122
Zweden 202 13 3 - 218
Noorwegen 121 15 3 - 139
Griekenland 789 128 73 29 1.019
Turkije 3.754 1.090 591 188 5.623
Spanje 4.861 1.290 340 113 6.604
Finland 105 6 - 2 113
Portugal 4.194 393 167 67 4.821
Polen 7.079 268 121 61 7.529
Hongarije 243 15 6 2 266
Roemenië 3.469 130 68 18 3.685
Kroatië 46 3 2 2 53
Slovenië 23 5 3 1 32
Bosnië-Herzegovina 158 18 12 5 193
Macedonië 293 77 19 9 398
Servië en Montenegro 508 115 26 20 669
Ijsland 8 - - - 8
Liechtenstein 2 - - - 2
Cyprus 9 - - - 9
Estland 23 3 - - 26
Letland 42 2 - - 44
Litouwen 85 8 1 1 95
Malta 14 5 - - 19
Slovakije 276 54 30 1 361
Tsjechische Republiek 106 12 6 2 126
Bulgarije 1.295 108 43 5 1.451
Rusland 467 104 25 13 609
Albanië 253 36 7 2 298
andere landen van Europa 1.959 299 63 29 2.350
totaal 70.087 9.797 4.628 1.694 86.206
b) landen van Afrika
Algerijë 551 210 85 74 920
Angola 182 48 5 6 241
Congo-Kinshasa 816 171 34 36 1.057
Guinea 254 80 15 10 359
Kameroen 456 72 12 13 553
Marokko 6.326 2.512 1.157 474 10.469
Rwanda 125 23 9 10 167
Togo 156 33 4 1 194
Tunesië 434 82 27 14 557
Andere landen van Afrika 3.137 658 99 49 3.943
totaal 12.437 3.889 1.447 687 18.460
c) landen van Amerika
Brazilië 531 35 3 1 570
Canada 144 5 2 2 153
Ecuador 417 28 8 5 458
Verenigde Staten 348 26 1 7 382
Andere landen van Amerika 1.053 100 12 15 1.180
totaal 2.493 194 26 30 2.743
d) Landen van Azië
Armenië 257 54 8 6 325
China 493 46 5 3 547
Filipijnen 279 10 1 4 294
Israël 74 3 1 - 78
Japan 107 5 - - 112
Nepal 234 10 1 1 246
Pakistan 132 35 1 3 171
Sri Lanka 63 7 1 - 71
Andere landen van Azië 2.619 423 69 46 3.157
totaal 4.258 593 87 63 5.001
e) Oceanië 49 1 - 2 52
f) politieke vluchtelingen 451 90 27 19 587
g) vaderlandslozen 53 10 7 3 73
algemeen totaal 89.828 14.574 6.222 2.498 113.122
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 171