StatNoAvailable
Aantal rechthebbenden per land, volgens schaal, op 31 december 2013
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.688 166 52 39 1.945
Verenigd Koninkrijk 1.603 115 33 32 1.783
Denemarken 128 14 2 1 145
Frankrijk 12.453 1.375 643 365 14.836
Ierland 219 8 2 2 231
Italië 13.911 2.686 1.782 535 18.914
Luxemburg 218 29 15 6 268
Nederland 9.276 1.187 478 139 11.080
Oostenrijk 110 4 6 2 122
Zwitserland 97 16 6 3 122
Zweden 202 13 3 - 218
Noorwegen 121 15 3 - 139
Griekenland 789 128 73 29 1.019
Turkije 3.754 1.090 591 188 5.623
Spanje 4.861 1.290 340 113 6.604
Finland 105 6 - 2 113
Portugal 4.194 393 167 67 4.821
Polen 7.079 268 121 61 7.529
Hongarije 243 15 6 2 266
Roemenië 3.469 130 68 18 3.685
Kroatië 46 3 2 2 53
Slovenië 23 5 3 1 32
Bosnië-Herzegovina 158 18 12 5 193
Macedonië 293 77 19 9 398
Servië en Montenegro 508 115 26 20 669
Ijsland 8 - - - 8
Liechtenstein 2 - - - 2
Cyprus 9 - - - 9
Estland 23 3 - - 26
Letland 42 2 - - 44
Litouwen 85 8 1 1 95
Malta 14 5 - - 19
Slovakije 276 54 30 1 361
Tsjechische Republiek 106 12 6 2 126
Bulgarije 1.295 108 43 5 1.451
Rusland 467 104 25 13 609
Albanië 253 36 7 2 298
andere landen van Europa 1.959 299 63 29 2.350
totaal 70.087 9.797 4.628 1.694 86.206
b) landen van Afrika
Algerijë 551 210 85 74 920
Angola 182 48 5 6 241
Congo-Kinshasa 816 171 34 36 1.057
Guinea 254 80 15 10 359
Kameroen 456 72 12 13 553
Marokko 6.326 2.512 1.157 474 10.469
Rwanda 125 23 9 10 167
Togo 156 33 4 1 194
Tunesië 434 82 27 14 557
Andere landen van Afrika 3.137 658 99 49 3.943
totaal 12.437 3.889 1.447 687 18.460
c) landen van Amerika
Brazilië 531 35 3 1 570
Canada 144 5 2 2 153
Ecuador 417 28 8 5 458
Verenigde Staten 348 26 1 7 382
Andere landen van Amerika 1.053 100 12 15 1.180
totaal 2.493 194 26 30 2.743
d) Landen van Azië
Armenië 257 54 8 6 325
China 493 46 5 3 547
Filipijnen 279 10 1 4 294
Israël 74 3 1 - 78
Japan 107 5 - - 112
Nepal 234 10 1 1 246
Pakistan 132 35 1 3 171
Sri Lanka 63 7 1 - 71
Andere landen van Azië 2.619 423 69 46 3.157
totaal 4.258 593 87 63 5.001
e) Oceanië 49 1 - 2 52
f) politieke vluchtelingen 451 90 27 19 587
g) vaderlandslozen 53 10 7 3 73
algemeen totaal 89.828 14.574 6.222 2.498 113.122
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 171
StatNoAvailable
Aantal rechthebbenden per land, volgens schaal, op 31 december 2011
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.535 149 41 30 1.755
Verenigd Koninkrijk 1.525 97 24 33 1.679
Denemarken 120 11 2 - 133
Frankrijk 11.258 1.229 529 350 13.366
Ierland 192 4 3 2 201
Italië 14.489 2.732 1.564 567 19.352
Luxemburg 218 30 9 8 265
Nederland 7.991 900 295 115 9.301
Oostenrijk 127 19 4 3 153
Zwitserland 112 18 4 3 137
Zweden 214 16 5 - 235
Noorwegen 152 19 6 - 177
Griekenland 770 138 67 24 999
Turkije 3.621 1.165 572 221 5.579
Spanje 4.425 1.002 239 115 5.781
Finland 109 6 - 1 116
Portugal 3.608 341 151 75 4.175
Polen 5.637 135 58 31 5.861
Hongarije 140 7 6 1 154
Roemenië 2.157 66 16 11 2.250
Kroatië 108 11 5 1 125
Slovenië 24 2 - 1 27
Bosnië-Herzegovina 158 17 6 4 185
Macedonië 223 50 12 1 286
Servië en Montenegro 515 112 22 19 668
Ijsland 5 - - - 5
Liechtenstein 2 - - - 2
Cyprus 7 - - - 7
Estland 17 1 - - 18
Letland 22 1 - - 23
Litouwen 43 1 - - 44
Malta 9 5 - - 14
Slovakije 147 37 7 - 191
Tsjechische Republiek 68 5 - - 73
Bulgarije 585 32 10 5 632
andere landen van Europa 2.576 462 79 38 3.155
totaal 62.909 8.820 3.736 1.659 77.124
b) landen van Afrika
Algerije 456 210 83 83 832
Marokko 5.869 2.651 1.064 494 10.078
Tunesië 329 84 19 22 454
andere landen van Afrika 4.524 1.017 179 142 5.862
totaal 11.178 3.962 1.345 741 17.226
c) landen van Amerika
Canada 140 3 5 1 149
Verenigde Staten 328 22 1 5 356
andere landen van Amerika 1.281 104 17 20 1.422
totaal 1.749 129 23 26 1.927
d) Landen van Azië
Israël 59 3 - - 62
Japan 92 4 - - 96
andere landen van Azië 2.874 495 73 59 3.501
totaal 3.025 502 73 59 3.659
e) Oceanië 35 - 1 1 37
f) politieke vluchtelingen 371 139 75 29 614
g) vaderlandslozen 46 19 6 1 72
algemeen totaal 79.313 13.571 5.259 2.516 100.659
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 171
StatNoAvailable
Aantal rechthebbenden per land, volgens schaal, op 31 december 2009
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.446 128 38 31 1.643
Verenigd Koninkrijk 1.565 89 19 30 1.703
Denemarken 116 11 3 1 131
Frankrijk 10.684 1.312 462 328 12.786
Ierland 188 4 4 1 197
Italië 15.690 3.195 1.557 621 21.063
Luxemburg 223 24 7 11 265
Nederland 6.790 591 203 97 7.681
Oostenrijk 122 14 3 3 142
Zwitserland 115 17 4 2 138
Zweden 241 8 4 1 254
Noorwegen 156 17 5 - 178
Griekenland 783 148 69 36 1.036
Turkije 3.621 1.370 611 251 5.853
Spanje 4.168 697 219 111 5.195
Finland 85 6 1 1 93
Portugal 3.235 347 126 61 3.769
Polen 3.377 118 22 23 3.540
Hongarije 87 6 4 2 99
Roemenië 1.066 30 4 2 1.102
Kroatië 51 5 2 - 58
Slovenië 26 4 - - 30
Bosnië-Herzegovina 127 12 2 3 144
Macedonië 170 30 10 4 214
Servië en Montenegro 584 96 25 15 720
Ijsland 2 - - - 2
Liechtenstein 2 - - - 2
Cyprus 6 - - - 6
Estland 11 - - - 11
Letland 9 - - - 9
Litouwen 21 2 - - 23
Malta 12 3 - - 15
Slovakije 105 9 2 - 116
Tsjechische Republiek 49 5 - - 54
Bulgarije 340 5 2 3 350
andere landen van Europa 2.471 387 61 31 2.950
totaal 57.744 8.690 3.469 1.669 71.572
b) landen van Afrika
Algerije 439 209 83 83 814
Marokko 5.766 2.865 1.049 538 10.218
Tunesië 271 66 21 24 382
andere landen van Afrika 3.476 731 121 93 4.421
totaal 9.952 3.871 1.274 738 15.835
c) landen van Amerika
Canada 134 2 4 1 141
Verenigde Staten 319 14 3 5 341
andere landen van Amerika 920 85 7 7 1.019
totaal 1.373 101 14 13 1.501
d) Landen van Azië
Israël 64 4 - - 68
Japan 92 1 1 - 94
andere landen van Azië 2.318 355 58 57 2.788
totaal 2.474 360 59 57 2.950
e) Oceanië 40 - - 1 41
f) politieke vluchtelingen 362 159 52 22 595
g) vaderlandslozen 41 7 3 1 52
algemeen totaal 71.986 13.188 4.871 2.501 92.546
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 171
StatNoAvailable
Aantal rechthebbenden per land, volgens schaal, op 31 december 2007
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.254 120 45 29 1.448
Verenigd Koninkrijk 1.534 90 13 30 1.667
Denemarken 155 7 - - 162
Frankrijk 11.421 1.472 473 340 13.706
Ierland 186 3 3 4 196
Italië 16.885 3.809 1.562 611 22.867
Luxemburg 230 24 6 10 270
Nederland 6.291 459 154 102 7.006
Oostenrijk 116 16 3 3 138
Zwitserland 110 15 3 3 131
Zweden 254 12 3 1 270
Noorwegen 148 17 3 3 171
Griekenland 848 196 67 37 1.148
Turkije 3.612 1.542 652 267 6.073
Spanje 4.151 678 201 123 5.153
Finland 92 9 1 1 103
Portugal 2.913 385 98 53 3.449
Polen 1.643 105 22 33 1.803
Hongarije 60 12 - 2 74
Roemenië 376 27 1 1 405
Kroatië 42 6 1 - 49
Slovenië 25 2 - - 27
Bosnië-Herzegovina 96 7 2 2 107
Macedonië 131 24 6 4 165
Servië en Montenegro 594 104 25 21 744
Ijsland 1 1 - - 2
Liechtenstein 1 - - - 1
Cyprus 2 - - - 2
Estland 4 - - - 4
Letland 3 - - - 3
Litouwen 5 - - - 5
Malta 11 6 - - 17
Slovakije 46 2 - - 48
Tsjechische Republiek 22 1 1 1 25
Bulgarije 96 3 - - 99
andere landen van Europa 1.881 185 36 41 2.143
totaal 55.239 9.339 3.381 1.722 69.681
b) landen van Afrika
Algerije 452 226 93 81 852
Marokko 5.740 3.281 1.133 603 10.757
Tunesië 255 79 23 23 380
andere landen van Afrika 3.082 526 84 71 3.763
totaal 9.529 4.112 1.333 778 15.752
c) landen van Amerika
Canada 142 5 4 2 153
Verenigde Staten 306 14 3 6 329
andere landen van Amerika 766 63 11 9 849
totaal 1.214 82 18 17 1.331
d) Landen van Azië
Israël 68 5 - 2 75
Japan 89 2 1 - 92
andere landen van Azië 2.278 315 44 40 2.677
totaal 2.435 322 45 42 2.844
e) Oceanië 43 - - 2 45
f) politieke vluchtelingen 396 121 57 29 603
g) vaderlandslozen 38 9 2 1 50
algemeen totaal 68.894 13.985 4.836 2.591 90.306
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 171
StatNoAvailable
Aantal rechthebbenden per land, volgens schaal, op 31 december 2005
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 985 124 45 28 1.182
Verenigd Koninkrijk 1.473 104 16 31 1.624
Denemarken 148 4 - 1 153
Frankrijk 11.433 1.558 452 344 13.787
Ierland 156 1 5 6 168
Italië 17.238 4.535 1.670 983 24.426
Luxemburg 213 32 5 14 264
Nederland 4.912 395 118 121 5.546
Oostenrijk 117 24 2 3 146
Zwitserland 107 10 2 6 125
Zweden 239 16 5 3 263
Noorwegen 160 11 3 5 179
Griekenland 877 234 82 50 1.243
Turkije 3.409 1.905 741 307 6.362
Spanje 3.942 742 190 154 5.028
Finland 85 7 - 1 93
Portugal 2.577 435 93 57 3.162
Polen 719 80 16 44 859
Hongarije 41 8 2 4 55
Roemenië 248 12 2 - 262
Kroatië 45 4 - 1 50
Slovenië 14 2 - - 16
Bosnië-Herzegovina 77 8 2 - 87
Macedonië 87 22 2 3 114
Servië en Montenegro 576 85 22 19 702
Ijsland 6 - - - 6
Liechtenstein 1 - - - 1
Cyprus 1 - - - 1
Estland 1 - - - 1
Letland 2 - - - 2
Litouwen 1 - - 2 3
Malta 9 5 - - 14
Slovakije 2 1 - - 3
Tsjechische Republiek 18 - 1 1 20
Bulgarije 34 6 - 1 41
andere landen van Europa 1.397 135 21 44 1.597
totaal 51.350 10.505 3.497 2.233 67.585
b) landen van Afrika
Algerijë 417 259 112 96 884
Marokko 5.718 3.781 1.289 715 11.503
Tunesië 249 101 27 26 403
andere landen van Afrika 2.276 348 90 55 2.769
totaal 8.660 4.489 1.518 892 15.559
c) landen van Amerika
Canada 128 3 2 2 135
Verenigde Staten 290 18 1 7 316
andere landen van Amerika 621 75 8 6 710
totaal 1.039 96 11 15 1.161
d) Landen van Azië
Israël 73 3 - 2 78
Japan 100 4 2 - 106
andere landen van Azië 1.661 211 33 30 1.935
totaal 1.834 218 35 32 2.119
e) Oceanië 38 1 - 2 41
f) politieke vluchtelingen 305 98 51 24 478
g) vaderlandslozen 24 5 - 3 32
algemeen totaal 63.250 15.412 5.112 3.201 86.975
TAB 2005 V 171