Aantal rechthebbenden per land, volgens aantal rechtgevende kinderen, op 31 december 2013
nationaliteit / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) landen van Europa
Duitsland 838 765 228 85 29 1.945
Verenigd Koninkrijk 701 738 250 48 46 1.783
Denemarken 51 65 22 4 3 145
Frankrijk 6.885 5.165 2.017 558 211 14.836
Ierland 97 87 38 8 1 231
Italië 9.671 6.559 2.066 472 146 18.914
Luxemburg 126 111 26 4 1 268
Nederland 3.962 4.138 1.963 720 297 11.080
Oostenrijk 53 45 17 5 2 122
Zwitserland 63 37 12 7 3 122
Zweden 88 86 30 9 5 218
Noorwegen 65 49 16 5 4 139
Griekenland 533 364 98 21 3 1.019
Turkije 2.332 1.913 1.007 291 80 5.623
Spanje 2.761 2.137 1.005 465 236 6.604
Finland 39 56 13 4 1 113
Portugal 2.514 1.781 424 77 25 4.821
Polen 4.099 2.761 553 92 24 7.529
Hongarije 155 91 15 3 2 266
Roemenië 2.107 1.157 284 87 50 3.685
Kroatië 21 24 6 2 - 53
Slovenië 12 12 6 2 - 32
Bosnië-Herzegovina 99 57 22 10 5 193
Macedonië 167 111 84 29 7 398
Servië en Montenegro 245 211 109 51 53 669
Ijsland 4 2 2 - - 8
Liechtenstein - 2 - - - 2
Cyprus 4 5 - - - 9
Estland 14 10 2 - - 26
Letland 30 13 1 - - 44
Litouwen 54 32 7 2 - 95
Malta 5 6 5 2 1 19
Slovakije 146 116 57 19 23 361
Tsjechische Republiek 52 45 19 8 2 126
Bulgarije 755 606 78 9 3 1.451
Rusland 298 158 85 39 29 609
Albanië 142 100 43 12 1 298
andere landen van Europa 1.088 809 316 98 39 2.350
totaal 40.276 30.424 10.926 3.248 1.332 86.206
b) landen van Afrika
Algerijë 443 251 148 55 23 920
Angola 95 65 50 19 12 241
Congo-Kinshasa 462 275 199 81 40 1.057
Guinea 166 104 47 25 17 359
Kameroen 297 136 90 25 5 553
Marokko 4.132 3.021 1.835 986 495 10.469
Rwanda 81 45 27 14 - 167
Togo 111 55 18 9 1 194
Tunesië 284 172 77 16 8 557
Andere landen van Afrika 1.760 1.120 668 289 106 3.943
totaal 7.831 5.244 3.159 1.519 707 18.460
c) landen van Amerika
Brazilië 303 206 47 11 3 570
Canada 57 72 20 2 2 153
Ecuador 212 156 64 19 7 458
Verenigde Staten 147 164 49 9 13 382
Andere landen van Amerika 630 376 133 29 12 1.180
totaal 1.349 974 313 70 37 2.743
d) Landen van Azië
Armenië 125 130 64 5 1 325
China 339 170 31 6 1 547
Filipijnen 170 90 29 4 1 294
Israël 23 24 16 10 5 78
Japan 51 50 8 2 1 112
Nepal 129 97 18 2 - 246
Pakistan 63 52 29 20 7 171
Sri Lanka 28 25 15 3 - 71
Andere landen van Azië 1.613 1.043 344 111 46 3.157
totaal 2.541 1.681 554 163 62 5.001
e) totaal van Oceanië 22 24 5 1 - 52
f) politieke vluchtelingen 363 127 56 25 16 587
g) vaderlandslozen 31 22 15 - 5 73
algemeen totaal 52.413 38.496 15.028 5.026 2.159 113.122
TAB 2013 V 170