Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 7 28 61 46 142
rang 2 7 25 28 8 68
rang 3 5 17 12 - 34
rang 4 5 3 2 - 10
rang 5 en  hoger 3 3 2 - 8
totaal 27 76 105 54 262
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-9