StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (**) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 14 56 106 75 251
rang 2 12 43 63 15 133
rang 3 9 21 19 1 50
rang 4 2 11 2 - 15
rang 5 en  hoger 3 2 1 - 6
totaal 40 133 191 91 455
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 110-9
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (**) - verhoogde schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 4 40 80 56 180
rang 2 12 28 45 11 96
rang 3 6 18 16 - 40
rang 4 6 6 2 - 14
rang 5 en  hoger 2 4 - - 6
totaal 30 96 143 67 336
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 110-9
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (**) - verhoogde schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 12 31 55 45 143
rang 2 7 27 36 3 73
rang 3 9 18 13 - 40
rang 4 1 2 5 - 8
rang 5 en  hoger - 1 - - 1
totaal 29 79 109 48 265
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 110-9
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (**) - verhoogde schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 7 30 56 35 128
rang 2 6 27 28 11 72
rang 3 6 14 14 - 34
rang 4 2 2 5 - 9
rang 5 en  hoger 3 2 1 - 6
totaal 24 75 104 46 249
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 110-9
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 7 28 61 46 142
rang 2 7 25 28 8 68
rang 3 5 17 12 - 34
rang 4 5 3 2 - 10
rang 5 en  hoger 3 3 2 - 8
totaal 27 76 105 54 262
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-9