Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 - 7 10 11 28
rang 2 2 1 7 1 11
rang 3 - 6 5 - 11
rang 4 1 5 4 - 10
rang 5 en  hoger - - 1 - 1
totaal 3 19 27 12 61
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-8