Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 31 79 114 87 311
rang 2 19 59 54 8 140
rang 3 12 32 25 1 70
rang 4 8 15 9 1 33
rang 5 en  hoger 3 7 4 - 14
totaal 73 192 206 97 568
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-7