StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (**) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 45 83 115 97 340
rang 2 31 72 55 14 172
rang 3 25 32 22 - 79
rang 4 10 18 7 - 35
rang 5 en  hoger 7 5 1 - 13
totaal 118 210 200 111 639
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 110-7
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (**) - verhoogde schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 42 72 102 79 295
rang 2 34 61 59 11 165
rang 3 10 29 22 - 61
rang 4 7 12 8 - 27
rang 5 en  hoger 6 2 1 - 9
totaal 99 176 192 90 557
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 110-7
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (**) - verhoogde schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 33 61 114 65 273
rang 2 24 46 59 7 136
rang 3 8 31 21 - 60
rang 4 6 10 5 - 21
rang 5 en  hoger 5 - 2 - 7
totaal 76 148 201 72 497
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 110-7
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (**) - verhoogde schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 17 68 122 65 272
rang 2 15 59 65 11 150
rang 3 10 23 18 - 51
rang 4 5 14 7 - 26
rang 5 en  hoger 3 5 1 - 9
totaal 50 169 213 76 508
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 110-7
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 31 79 114 87 311
rang 2 19 59 54 8 140
rang 3 12 32 25 1 70
rang 4 8 15 9 1 33
rang 5 en  hoger 3 7 4 - 14
totaal 73 192 206 97 568
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-7