Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, invalide - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 46 64 53 28 191
rang 2 1 5 6 2 14
rang 3 3 2 2 - 7
rang 4 - - - - -
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal 50 71 61 30 212
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-6