Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, gepensioneerd - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 - 1 3 8 12
rang 2 - 2 1 1 4
rang 3 - 1 1 - 2
rang 4 - - 1 - 1
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal - 4 6 9 19
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-5