Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 9 14 28 17 68
rang 2 8 16 18 1 43
rang 3 - 9 2 - 11
rang 4 1 - - - 1
rang 5 en  hoger - 1 - - 1
totaal 18 40 48 18 124
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-4