Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 1 1 1 4 7
rang 2 - 1 2 - 3
rang 3 - - - - -
rang 4 - 1 - - 1
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal 1 3 3 4 11
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-2