Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 2 7 19 22 50
rang 2 - 3 8 1 12
rang 3 - 1 5 - 6
rang 4 - 2 - - 2
rang 5 en  hoger - 1 - - 1
totaal 2 14 32 23 71
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-10