Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 97 126 169 104 496
rang 2 61 129 88 21 299
rang 3 20 48 28 - 96
rang 4 8 17 11 - 36
rang 5 en  hoger 5 4 3 - 12
totaal 191 324 299 125 939
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-1