Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 316 633 807 486 2.242
rang 2 198 407 372 84 1.061
rang 3 127 179 113 3 422
rang 4 43 62 22 1 128
rang 5 en  hoger 25 20 8 - 53
totaal 709 1.301 1.322 574 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 108