StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en leeftijd, op 31 december 2013
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 376 641 590 195 1.802
wees - 2 7 3 12
< 6 maanden werkloos 15 22 29 7 73
> 6 maanden werkloos 60 85 72 28 245
gepensioneerd 2 - 3 6 11
invalide 94 187 171 81 533
verhoogde schaal
werkloos (**) 118 210 200 111 639
gepensioneerd 1 3 15 20 39
invalide (**) 40 133 191 91 455
wezenbijslag
wees 3 18 44 32 97
totaal 709 1.301 1.322 574 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 107
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en leeftijd, op 31 december 2011
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 274 488 471 166 1.399
wees - 3 5 7 15
< 6 maanden werkloos 6 25 14 4 49
> 6 maanden werkloos 35 75 68 28 206
gepensioneerd 1 1 4 1 7
invalide 56 125 103 46 330
verhoogde schaal
werkloos (**) 99 176 192 90 557
gepensioneerd 1 5 22 23 51
invalide (**) 30 96 143 67 336
wezenbijslag
wees 4 9 34 26 73
totaal 506 1.003 1.056 458 3.023
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 107
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en leeftijd, op 31 december 2009
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 251 455 347 127 1.180
wees - 2 6 1 9
< 6 maanden werkloos 8 15 21 8 52
> 6 maanden werkloos 18 74 42 24 158
gepensioneerd 1 1 7 5 14
invalide 37 91 87 44 259
verhoogde schaal
werkloos (**) 76 148 201 72 497
gepensioneerd 3 18 19 28 68
invalide (**) 29 79 109 48 265
wezenbijslag
wees - 9 42 26 77
totaal 423 892 881 383 2.579
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 107
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en leeftijd, op 31 december 2007
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 221 399 291 132 1.043
wees 1 - 3 3 7
< 6 maanden werkloos 5 17 10 1 33
> 6 maanden werkloos 27 44 47 20 138
gepensioneerd - 3 5 4 12
invalide 40 85 68 25 218
verhoogde schaal
werkloos (**) 50 169 213 76 508
gepensioneerd 1 12 37 18 68
invalide (**) 24 75 104 46 249
wezenbijslag
wees 4 13 41 17 75
totaal 373 817 819 342 2.351
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 107
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en leeftijd, op 31 december 2005
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 191 324 299 125 939
wees 1 3 3 4 11
< 6 maanden werkloos 3 10 7 2 22
> 6 maanden werkloos 18 40 48 18 124
gepensioneerd - 4 6 9 19
invalide 50 71 61 30 212
verhoogde schaal
werkloos 73 192 206 97 568
gepensioneerd 3 19 27 12 61
invalide 27 76 105 54 262
wezenbijslag
wees 2 14 32 23 71
totaal 368 753 794 374 2.289
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 107