Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2013
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal 547 937 872 320 2.676
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 119 213 215 131 678
verhoogde schaal voor invaliden (**) 40 133 191 91 455
wezenbijslag 3 18 44 32 97
totaal 709 1.301 1.322 574 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 106