StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2013
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal 547 937 872 320 2.676
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 119 213 215 131 678
verhoogde schaal voor invaliden (**) 40 133 191 91 455
wezenbijslag 3 18 44 32 97
totaal 709 1.301 1.322 574 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 106
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2011
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal 372 717 665 252 2.006
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 100 181 214 113 608
verhoogde schaal voor invaliden (**) 30 96 143 67 336
wezenbijslag 4 9 34 26 73
totaal 506 1.003 1.056 458 3.023
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 106
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2009
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal 315 638 510 209 1.672
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 79 166 220 100 565
verhoogde schaal voor invaliden (**) 29 79 109 48 265
wezenbijslag - 9 42 26 77
totaal 423 892 881 383 2.579
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 106
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2007
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal 294 548 424 185 1.451
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 51 181 250 94 576
verhoogde schaal voor invaliden (**) 24 75 104 46 249
wezenbijslag 4 13 41 17 75
totaal 373 817 819 342 2.351
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 106
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2005
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal 263 452 424 188 1.327
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 76 211 233 109 629
verhoogde schaal voor invaliden 27 76 105 54 262
wezenbijslag 2 14 32 23 71
totaal 368 753 794 374 2.289
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 106