StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en rang, op 31 december 2013
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 985 537 187 65 28 1.802
wees 8 3 1 - - 12
< 6 maanden werkloos 45 17 9 1 1 73
> 6 maanden werkloos 137 69 29 8 2 245
gepensioneerd 7 4 - - - 11
invalide 377 99 54 2 1 533
verhoogde schaal
werkloos (**) 340 172 79 35 13 639
gepensioneerd 27 6 4 1 1 39
invalide (**) 251 133 50 15 6 455
wezenbijslag
wees 65 21 9 1 1 97
totaal 2.242 1.061 422 128 53 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 105
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en rang, op 31 december 2011
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 751 445 145 42 16 1.399
wees 10 3 2 - - 15
< 6 maanden werkloos 25 15 5 2 2 49
> 6 maanden werkloos 126 52 20 7 1 206
gepensioneerd 3 4 - - - 7
invalide 290 28 11 1 - 330
verhoogde schaal
werkloos (**) 295 165 61 27 9 557
gepensioneerd 37 8 3 2 1 51
invalide (**) 180 96 40 14 6 336
wezenbijslag
wees 52 17 4 - - 73
totaal 1.769 833 291 95 35 3.023
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 105
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en rang, op 31 december 2009
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 595 397 126 46 16 1.180
wees 6 2 1 - - 9
< 6 maanden werkloos 28 14 9 1 - 52
> 6 maanden werkloos 97 42 17 1 1 158
gepensioneerd 8 4 1 - 1 14
invalide 227 22 10 - - 259
verhoogde schaal
werkloos (**) 273 136 60 21 7 497
gepensioneerd 34 24 7 3 - 68
invalide (**) 143 73 40 8 1 265
wezenbijslag
wees 54 15 6 2 - 77
totaal 1.465 729 277 82 26 2.579
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 105
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en rang, op 31 december 2007
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 556 323 123 36 5 1.043
wees 5 1 1 - - 7
< 6 maanden werkloos 18 9 5 1 - 33
> 6 maanden werkloos 76 43 16 2 1 138
gepensioneerd 7 4 - 1 - 12
invalide 192 20 6 - - 218
verhoogde schaal
werkloos (**) 272 150 51 26 9 508
gepensioneerd 34 18 10 5 1 68
invalide (**) 128 72 34 9 6 249
wezenbijslag
wees 51 13 6 4 1 75
totaal 1.339 653 252 84 23 2.351
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 105
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en rang, op 31 december 2005
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 496 299 96 36 12 939
wees 7 3 - 1 - 11
< 6 maanden werkloos 9 8 4 1 - 22
> 6 maanden werkloos 68 43 11 1 1 124
gepensioneerd 12 4 2 1 - 19
invalide 191 14 7 - - 212
verhoogde schaal
werkloos 311 140 70 33 14 568
gepensioneerd 28 11 11 10 1 61
invalide 142 68 34 10 8 262
wezenbijslag
wees 50 12 6 2 1 71
totaal 1.314 602 241 95 37 2.289
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 105