Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en rang, op 31 december 2013
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 1.559 729 280 76 32 2.676
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 367 178 83 36 14 678
verhoogde schaal voor invaliden (**) 251 133 50 15 6 455
wezenbijslag 65 21 9 1 1 97
totaal 2.242 1.061 422 128 53 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 104