StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en rang, op 31 december 2013
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 1.559 729 280 76 32 2.676
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 367 178 83 36 14 678
verhoogde schaal voor invaliden (**) 251 133 50 15 6 455
wezenbijslag 65 21 9 1 1 97
totaal 2.242 1.061 422 128 53 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 104
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en rang, op 31 december 2011
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 1.205 547 183 52 19 2.006
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 332 173 64 29 10 608
verhoogde schaal voor invaliden (**) 180 96 40 14 6 336
wezenbijslag 52 17 4 - - 73
totaal 1.769 833 291 95 35 3.023
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 104
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en rang, op 31 december 2009
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 961 481 164 48 18 1.672
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 307 160 67 24 7 565
verhoogde schaal voor invaliden (**) 143 73 40 8 1 265
wezenbijslag 54 15 6 2 - 77
totaal 1.465 729 277 82 26 2.579
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 104
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en rang, op 31 december 2007
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 854 400 151 40 6 1.451
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 306 168 61 31 10 576
verhoogde schaal voor invaliden (**) 128 72 34 9 6 249
wezenbijslag 51 13 6 4 1 75
totaal 1.339 653 252 84 23 2.351
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 104
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en rang, op 31 december 2005
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 783 371 120 40 13 1.327
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 339 151 81 43 15 629
verhoogde schaal voor invaliden 142 68 34 10 8 262
wezenbijslag 50 12 6 2 1 71
totaal 1.314 602 241 95 37 2.289
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 104