StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per rechtsgrond, op 31 december 2013
rechtsgrond Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 1.802 46,134%
wees 12 0,307%
< 6 maanden werkloos 73 1,869%
> 6 maanden werkloos 245 6,272%
gepensioneerd 11 0,282%
invalide 533 13,646%
verhoogde schaal
werkloos (**) 639 16,359%
gepensioneerd 39 0,998%
invalide (**) 455 11,649%
wezenbijslag
wees 97 2,483%
totaal 3.906 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 103
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per rechtsgrond, op 31 december 2011
rechtsgrond Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 1.399 46,28%
wees 15 0,50%
< 6 maanden werkloos 49 1,62%
> 6 maanden werkloos 206 6,81%
gepensioneerd 7 0,23%
invalide 330 10,92%
verhoogde schaal
werkloos (**) 557 18,43%
gepensioneerd 51 1,69%
invalide (**) 336 11,11%
wezenbijslag
wees 73 2,41%
totaal 3.023 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 103
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per rechtsgrond, op 31 december 2009
rechtsgrond Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 1.180 45,75%
wees 9 0,35%
< 6 maanden werkloos 52 2,02%
> 6 maanden werkloos 158 6,13%
gepensioneerd 14 0,54%
invalide 259 10,04%
verhoogde schaal
werkloos (**) 497 19,27%
gepensioneerd 68 2,64%
invalide (**) 265 10,28%
wezenbijslag
wees 77 2,99%
totaal 2.579 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 103
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per rechtsgrond, op 31 december 2007
rechtsgrond Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 1.043 44,36%
wees 7 0,30%
< 6 maanden werkloos 33 1,40%
> 6 maanden werkloos 138 5,87%
gepensioneerd 12 0,51%
invalide 218 9,27%
verhoogde schaal
werkloos (**) 508 21,61%
gepensioneerd 68 2,89%
invalide (**) 249 10,59%
wezenbijslag
wees 75 3,19%
totaal 2.351 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 103
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, per rechtsgrond, op 31 december 2005
rechtsgrond Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 939 41,02%
wees 11 0,48%
< 6 maanden werkloos 22 0,96%
> 6 maanden werkloos 124 5,42%
gepensioneerd 19 0,83%
invalide 212 9,26%
verhoogde schaal
werkloos 568 24,81%
gepensioneerd 61 2,66%
invalide 262 11,45%
wezenbijslag
wees 71 3,10%
totaal 2.289 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 103