StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2013
schaal Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 2.676 68,510%
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 678 17,358%
verhoogde schaal voor invaliden (**) 455 11,649%
wezenbijslag 97 2,483%
totaal 3.906 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 102
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2011
schaal Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 2.006 66,36%
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 608 20,11%
verhoogde schaal voor invaliden (**) 336 11,11%
wezenbijslag 73 2,41%
totaal 3.023 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 102
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2009
schaal Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 1.672 64,83%
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 565 21,91%
verhoogde schaal voor invaliden (**) 265 10,28%
wezenbijslag 77 2,99%
totaal 2.579 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 102
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2007
schaal Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 1.451 61,72%
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 576 24,50%
verhoogde schaal voor invaliden (**) 249 10,59%
wezenbijslag 75 3,19%
totaal 2.351 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 102
StatNoAvailable
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2005
schaal Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 1.327 57,97%
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 629 27,48%
verhoogde schaal voor invaliden 262 11,45%
wezenbijslag 71 3,10%
totaal 2.289 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 102