Aantal rechtgevende kinderen per gewest, per rang, op 31 december 2013
gewest / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
Vlaams Gewest 1.748 1.201 757 347 315 4.368
Waals Gewest 2.674 1.815 1.105 533 351 6.478
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.812 1.786 899 363 181 6.041
Rijk 7.234 4.802 2.761 1.243 847 16.887
TAB 2013 G 78