Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 31.483 27.271 27.558 26.575 743 113.630
rang 2 22.513 18.556 16.114 5.635 2 62.820
rang 3 10.819 8.323 5.051 662 1 24.856
rang 4 4.166 2.849 1.117 54 - 8.186
rang 5 en  hoger 1.804 933 229 5 - 2.971
totaal 70.785 57.932 50.069 32.931 746 212.463
TAB 2013 G 36-3