Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 83.770 86.040 101.999 88.023 4.716 364.548
rang 2 59.802 58.706 53.242 15.792 58 187.600
rang 3 23.791 21.460 12.762 1.450 5 59.468
rang 4 7.679 5.794 2.111 119 1 15.704
rang 5 en  hoger 3.675 1.868 324 19 - 5.886
totaal 178.717 173.868 170.438 105.403 4.780 633.206
TAB 2013 G 36-2