Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 149.541 149.992 167.563 152.241 8.647 627.984
rang 2 115.679 106.428 100.045 33.744 180 356.076
rang 3 39.220 34.425 22.831 3.017 23 99.516
rang 4 12.098 8.963 3.834 260 8 25.163
rang 5 en  hoger 5.856 3.219 806 28 - 9.909
totaal 322.394 303.027 295.079 189.290 8.858 1.118.648
TAB 2013 G 36-1