Aantal rechtgevende kinderen per gewest, op 31 december 2013
gewest aantal kinderen procent t.o.v. het Rijk
Vlaams Gewest 1.118.648 56,948%
Waals Gewest 633.206 32,235%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 212.463 10,816%
RIJK 1.964.317 100, -%
TAB 2013 G 33