Uitgaven per gewest in EUR, december 2013 (*)
gewesten totale uitgaven in EUR procent t.o.v. het Rijk
Vlaams Gewest 1.121.923,480 26,864%
Waals Gewest 1.549.835,830 37,110%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.504.534,510 36,026%
RIJK 4.176.293,820 100, -%
(*) Het betreft de totale netto uitgaven die in december betaald werden in het werknemersstelsel, exclusief de uitgaven voor het kraamgeld, de adoptiepremie en de jaarlijkse bijslag.
TAB 2013 G 207