De gemiddelde uitgave in EUR voor een kind en een gezin per gewest, december 2013 (*)
gewest / kostprijs in EUR voor een kind voor een gezin
Vlaams Gewest 176,523 303,815
Waals Gewest 187,632 316,260
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 196,387 358,401
RIJK 182,252 313,473
(*) Het betreft de gemiddelde netto uitgave per kind of gezin die in december betaald werd in het werknemersstelsel, exclusief de uitgaven voor het kraamgeld, de adoptiepremie, de jaarlijkse bijslag en art.70ter KBW. De uitgaven voor de kinderen opgevoed buiten het Rijk zijn niet opgenomen in de cijfers.
TAB 2013 G 204