Uitgaven per gewest in EUR, december 2013 (*)
gewesten totale uitgaven in EUR procent t.o.v. het Rijk
Vlaams Gewest 197.466.580,911 55,158%
Waals Gewest 118.809.520,336 33,187%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 41.725.001,296 11,655%
RIJK 358.001.102,542 100, -%
(*) Het betreft de totale netto uitgaven die in december betaald werden in het werknemersstelsel, exclusief de uitgaven voor het kraamgeld, de adoptiepremie, de jaarlijkse bijslag en art.70ter KBW. De uitgaven voor de kinderen opgevoed buiten het Rijk zijn niet opgenomen in de cijfers.
TAB 2013 G 203