Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2005
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 30.041.585,31 769.543,58 5.719,09 30.816.847,98
2 248.915.424,70 6.431.728,48 224.399,48 255.571.552,66
3 152.233.674,95 4.020.043,17 125.855,49 156.379.573,61
9 50.865.688,21 1.296.732,37 24.202,05 52.186.622,63
10 50.155.916,47 1.297.480,44 71.446,98 51.524.843,89
13 207.738.561,11 4.736.618,62 62.135,64 212.537.315,37
17 166.031.081,59 4.405.994,56 54.687,36 170.491.763,51
19 433.932.881,02 11.181.389,28 291.618,03 445.405.888,33
24 34.164.652,66 871.731,59 43.827,50 35.080.211,75
32 244.247.285,84 6.519.547,31 176.059,40 250.942.892,55
34 48.114.113,24 1.255.713,68 22.461,25 49.392.288,17
35 131.483.140,87 3.625.768,95 65.767,18 135.174.677,00
36 11.246.167,22 273.147,90 15.390,70 11.534.705,82
39 515.509.355,20 13.268.845,21 322.003,62 529.100.204,03
41 137.185.075,36 3.736.400,78 88.901,03 141.010.377,17
43 315.439.812,23 8.111.917,33 80.922,03 323.632.651,59
47 17.286.723,68 430.488,61 5.125,27 17.722.337,56
53 55.051.292,95 1.583.443,05 28.206,78 56.662.942,78
62 6.548.631,32 157.485,54 2.387,09 6.708.503,95
70 21.956.648,10 559.302,78 19.751,03 22.535.701,91
77 21.580.598,11 612.318,81 11.260,00 22.204.176,92
78 23.480.792,61 597.645,37 18.558,88 24.096.996,86
79 5.149.476,14 148.826,21 7,00 5.298.309,35
80 15.416.843,73 520.135,87 4.060,16 15.941.039,76
83 1.154.391,31 176.611,33 1.720,09 1.332.722,73
98 47.506.197,85 778.752,65 4.541,46 48.289.491,96
RKW (1) 458.938.236,68 - 345.762,51 459.283.999,19
RKW (2) 7.179.295,22 - 2.118,75 7.181.413,97
RKW (3) 26.465.336,05 - 14.901,25 26.480.237,30
RKW (4) 1.638.519,52 - 2.422,50 1.640.942,02
totaal  werknemersstelsel 3.486.657.399,25 77.367.613,47 2.136.219,60 3.566.161.232,32
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2005 F 213