StatNoAvailable
StatInProgress
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2012
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 42.052.623,160 1.092.897,900 1.300,160 43.146.821,220
2 396.166.428,140 10.267.116,980 117.533,130 406.551.078,250
3 229.945.825,130 6.067.451,720 68.207,900 236.081.484,750
13 495.178.241,850 12.044.218,570 74.839,070 507.297.299,490
19 560.089.680,850 14.417.007,340 70.369,440 574.577.057,630
24 39.544.671,520 1.011.940,540 4.546,990 40.561.159,050
32 330.966.294,240 8.838.204,630 59.745,890 339.864.244,760
35 216.315.264,850 5.951.554,240 39.763,190 222.306.582,280
39 581.070.859,780 14.788.695,370 121.583,860 595.981.139,010
41 252.650.625,890 6.807.870,370 58.646,160 259.517.142,420
43 510.956.717,720 13.074.341,590 40.749,470 524.071.808,780
53 103.603.641,010 2.856.193,910 23.384,650 106.483.219,570
62 8.700.246,960 208.491,850 317,030 8.909.055,840
78 24.106.332,310 653.449,220 3.466,120 24.763.247,650
80 18.090.322,160 706.515,940 1.292,260 18.798.130,360
83 1.157.401,650 177.096,610 726,000 1.335.224,260
NMBS 38.825.420,840 722.138,220 2.850,000 39.550.409,060
RKW (1) 606.271.834,630 - 0,000 606.271.834,630
RKW (2) 12.049.421,270 - 0,000 12.049.421,270
RKW (3) 45.927.900,750 - 0,000 45.927.900,750
RKW (4) 3.987.558,050 - 0,000 3.987.558,050
totaal werknemersstelsel 4.517.657.312,760 99.685.185,000 689.321,320 4.618.031.819,080
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2012 F 213
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2011
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 40.491.152,98 1.058.572,36 2.235,23 41.551.960,57
2 378.421.103,91 9.943.605,61 154.493,05 388.519.202,57
3 217.437.425,99 5.785.320,12 82.641,45 223.305.387,56
13 473.566.585,99 11.534.813,41 70.405,17 485.171.804,57
19 543.740.330,53 13.902.767,12 81.104,78 557.724.202,43
24 37.897.805,33 968.922,05 5.652,79 38.872.380,17
32 316.775.701,01 8.610.635,84 71.302,68 325.457.639,53
35 208.033.585,88 6.005.829,74 47.928,09 214.087.343,71
39 570.462.152,43 14.789.406,78 155.271,86 585.406.831,07
41 245.832.642,06 6.737.111,26 83.057,38 252.652.810,70
43 478.259.594,92 12.141.911,52 51.000,32 490.452.506,76
53 99.515.956,66 2.823.404,32 26.723,08 102.366.084,06
62 8.524.127,50 204.252,94 379,20 8.728.759,64
78 23.851.624,23 636.671,58 5.105,00 24.493.400,81
80 17.791.263,56 761.988,28 1.052,15 18.554.303,99
83 1.118.340,03 173.349,25 1.130,50 1.292.819,78
NMBS 38.425.111,03 580.865,72 3.331,50 39.009.308,25
RKW (1) 567.583.831,70 - 0,00 567.583.831,70
RKW (2) 8.160.393,62 - 0,00 8.160.393,62
RKW (3) 41.485.535,28 - 0,00 41.485.535,28
RKW (4) 3.331.809,73 - 0,00 3.331.809,73
totaal werknemersstelsel 4.320.706.074,37 96.659.427,90 842.814,23 4.418.208.316,50
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2011 F 213
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2010
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 38.319.329,24 1.007.703,17 2.540,06 39.329.572,47
2 363.331.200,28 9.761.011,96 164.428,86 373.256.641,10
3 205.114.034,97 5.497.138,38 82.896,60 210.694.069,95
13 460.598.689,64 11.400.891,71 75.709,71 472.075.291,06
19 522.025.874,59 13.314.166,18 85.291,31 535.425.332,08
24 36.523.736,93 940.901,93 7.570,25 37.472.209,11
32 306.970.125,89 8.299.756,97 97.634,72 315.367.517,58
35 172.302.897,72 4.775.810,18 51.513,00 177.130.220,90
39 564.321.013,07 14.654.416,14 189.745,76 579.165.174,97
41 239.454.846,03 6.499.326,69 105.404,22 246.059.576,94
43 449.667.645,85 11.533.547,38 73.474,95 461.274.668,18
53 92.885.017,02 2.638.140,61 29.940,05 95.553.097,68
62 8.273.077,42 199.326,82 411,56 8.472.815,80
77 27.180.957,37 751.155,03 8.164,71 27.940.277,11
78 22.306.541,41 607.627,36 6.271,84 22.920.440,61
80 17.956.143,37 819.790,79 2.490,01 18.778.424,17
83 1.252.865,21 169.333,07 1.347,91 1.423.546,19
98 38.880.036,02 588.751,91 3.910,50 39.472.698,43
RKW (1) 548.379.170,48 - 0,00 548.379.170,48
RKW (2) 8.148.541,53 - 0,00 8.148.541,53
RKW (3) 38.115.861,89 - 0,00 38.115.861,89
RKW (4) 2.184.822,11 - 0,00 2.184.822,11
totaal werknemersstelsel 4.164.192.428,04 93.458.796,28 988.746,02 4.258.639.970,34
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2010 F 213
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2009
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 36.218.862,96 944.045,56 2.807,38 37.165.715,90
2 306.313.097,58 7.953.394,79 195.786,50 314.462.278,87
3 200.375.507,21 5.304.937,81 95.093,56 205.775.538,58
13 463.693.514,02 11.690.986,79 83.787,67 475.468.288,48
19 504.755.353,63 12.992.584,20 87.949,18 517.835.887,01
24 36.370.961,56 929.605,96 13.951,25 37.314.518,77
32 302.236.933,16 8.085.489,72 110.985,46 310.433.408,34
34 47.156.904,40 1.378.277,58 14.478,88 48.549.660,86
35 165.802.386,51 4.607.174,96 57.840,43 170.467.401,90
39 561.537.275,87 14.715.417,52 265.140,44 576.517.833,83
41 234.684.294,03 6.372.276,62 112.355,16 241.168.925,81
43 432.958.603,65 11.115.068,50 73.886,80 444.147.558,95
53 86.225.104,72 2.490.616,38 31.904,41 88.747.625,51
62 7.836.265,58 189.900,60 598,06 8.026.764,24
77 26.216.444,22 728.315,34 8.993,38 26.953.752,94
78 22.084.270,30 608.788,36 7.659,11 22.700.717,77
80 18.111.023,74 796.414,96 2.568,09 18.910.006,79
83 1.228.513,14 179.751,98 2.789,04 1.411.054,16
98 40.526.152,10 639.338,12 4.323,00 41.169.813,22
RKW (1) 532.609.224,96 - 239.489,74 532.848.714,70
RKW (2) 8.787.609,76 - 925,00 8.788.534,76
RKW (3) 34.239.432,58 - 10.237,50 34.249.670,08
RKW (4) 1.946.944,84 - 1.082,50 1.948.027,34
totaal werknemersstelsel 4.071.914.680,52 91.722.385,75 1.424.632,54 4.165.061.698,81
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2009 F 213
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2008
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 34.361.727,16 884.897,67 4.407,67 35.251.032,50
2 289.985.191,69 7.628.819,12 209.487,25 297.823.498,06
3 193.499.989,20 5.183.913,29 117.882,38 198.801.784,87
9 49.663.866,96 1.279.073,95 22.541,48 50.965.482,39
13 401.522.691,94 10.037.449,10 67.905,56 411.628.046,60
19 483.689.255,19 12.451.827,58 89.325,92 496.230.408,69
24 35.944.953,91 914.960,95 27.976,75 36.887.891,61
32 288.489.070,16 7.753.284,40 128.179,17 296.370.533,73
34 52.336.905,92 1.416.993,45 20.710,27 53.774.609,64
35 159.507.482,27 4.452.152,13 64.228,02 164.023.862,42
39 555.317.231,55 14.488.905,48 272.555,33 570.078.692,36
41 225.246.597,83 6.157.340,34 142.300,88 231.546.239,05
43 384.985.180,14 9.944.647,66 70.726,91 395.000.554,71
53 79.246.860,39 2.302.249,43 36.662,27 81.585.772,09
62 7.724.067,72 190.104,52 1.178,41 7.915.350,65
77 24.753.946,72 697.278,29 9.057,50 25.460.282,51
78 22.594.017,96 610.957,15 9.652,99 23.214.628,10
80 17.468.187,02 604.089,99 3.956,95 18.076.233,96
83 1.271.316,01 177.515,25 2.152,10 1.450.983,36
98 41.510.125,18 713.828,09 4.447,50 42.228.400,77
RKW (1) 519.388.072,17 - 62.562,49 519.450.634,66
RKW (2) 7.171.030,95 - 1.490,00 7.172.520,95
RKW (3) 32.507.765,29 - 2.396,25 32.510.161,54
RKW (4) 1.866.276,11 - 308,75 1.866.584,86
totaal werknemersstelsel 3.910.051.809,44 87.890.287,84 1.372.092,80 3.999.314.190,08
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2008 F 213
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2007
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 32.398.732,06 849.479,74 5.669,08 33.253.880,88
2 272.154.362,44 7.181.894,49 178.302,50 279.514.559,43
3 165.076.089,18 4.357.007,92 101.868,59 169.534.965,69
9 48.615.434,97 1.283.213,48 25.856,63 49.924.505,08
13 382.855.802,07 9.825.531,83 68.314,57 392.749.648,47
19 457.400.250,73 12.053.605,24 60.706,08 469.514.562,05
24 34.793.842,00 912.267,33 34.413,25 35.740.522,58
32 268.737.331,14 7.224.425,42 153.183,98 276.114.940,54
34 50.002.931,29 1.350.264,19 21.478,96 51.374.674,44
35 152.174.926,39 4.254.651,18 77.149,28 156.506.726,85
39 534.413.882,84 14.117.664,68 297.924,26 548.829.471,78
41 217.332.562,85 6.075.153,03 156.726,73 223.564.442,61
43 356.336.985,99 9.338.949,96 76.858,26 365.752.794,21
47 19.451.166,04 498.393,80 4.958,80 19.954.518,64
53 68.073.861,13 2.014.653,34 34.360,88 70.122.875,35
62 7.233.191,06 176.748,36 1.993,72 7.411.933,14
77 23.344.264,36 661.530,49 10.072,47 24.015.867,32
78 23.659.634,15 626.149,46 14.483,92 24.300.267,53
80 16.691.564,90 511.394,74 4.210,86 17.207.170,50
83 1.210.557,69 174.440,50 2.033,17 1.387.031,36
98 42.247.059,23 713.828,09 5.311,50 42.966.198,82
RKW (1) 493.368.184,14 - 293.147,52 493.661.331,66
RKW (2) 7.171.030,95 - 1.490,00 7.172.520,95
RKW (3) 29.124.132,59 - 11.526,25 29.135.658,84
RKW (4) 1.729.198,72 - 1.977,50 1.731.176,22
totaal werknemersstelsel 3.705.596.978,91 84.201.247,27 1.644.018,76 3.791.442.244,94
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2007 F 213
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2006
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 31.312.555,70 804.992,38 5.743,51 32.123.291,59
2 261.055.194,54 6.895.305,88 225.007,50 268.175.507,92
3 160.024.741,50 4.291.698,30 115.959,02 164.432.398,82
9 49.797.580,65 1.297.614,45 28.382,13 51.123.577,23
10 49.017.289,40 1.290.573,82 66.120,77 50.373.983,99
13 372.990.243,02 9.363.646,80 67.709,93 382.421.599,75
19 449.873.504,15 11.696.947,10 288.287,50 461.858.738,75
24 34.876.321,66 900.440,03 41.086,00 35.817.847,69
32 256.929.044,77 7.030.563,19 168.098,73 264.127.706,69
34 49.757.924,98 1.305.922,91 21.706,64 51.085.554,53
35 (*) 148.607.285,50 4.142.391,76 85.737,30 152.835.414,56
39 528.807.311,25 13.866.042,02 310.757,15 542.984.110,42
41 143.927.651,56 3.993.322,06 79.345,30 148.000.318,92
43 338.409.395,91 8.792.581,58 80.776,46 347.282.753,95
47 18.545.206,73 466.814,36 5.457,55 19.017.478,64
53 60.896.694,59 1.791.784,22 31.535,08 62.720.013,89
62 6.848.117,92 166.805,56 2.456,26 7.017.379,74
70 22.072.144,74 559.074,66 17.745,59 22.648.964,99
77 22.401.512,05 638.794,88 10.643,75 23.050.950,68
78 24.631.206,31 653.437,90 17.155,07 25.301.799,28
79 5.524.796,08 165.330,12 364,21 5.690.490,41
80 16.204.807,25 526.471,92 4.391,59 16.735.670,76
83 1.139.200,04 165.052,37 1.565,54 1.305.817,95
98 44.717.914,75 748.556,92 5.812,50 45.472.284,17
RKW (1) 482.946.365,55 - 341.809,21 483.288.174,76
RKW (2) 6.991.634,83 - 1.939,50 6.993.574,33
RKW (3) 28.382.398,69 - 14.786,25 28.397.184,94
RKW (4) 1.713.882,29 - 2.393,75 1.716.276,04
totaal werknemersstelsel 3.618.401.926,41 81.554.165,19 2.042.773,79 3.701.998.865,39
(*) Met inbegrip van de uitgaven door het fonds 36 tot de overname door het fonds 35 op 1 juli 2006
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2006 F 213
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2005
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 30.041.585,31 769.543,58 5.719,09 30.816.847,98
2 248.915.424,70 6.431.728,48 224.399,48 255.571.552,66
3 152.233.674,95 4.020.043,17 125.855,49 156.379.573,61
9 50.865.688,21 1.296.732,37 24.202,05 52.186.622,63
10 50.155.916,47 1.297.480,44 71.446,98 51.524.843,89
13 207.738.561,11 4.736.618,62 62.135,64 212.537.315,37
17 166.031.081,59 4.405.994,56 54.687,36 170.491.763,51
19 433.932.881,02 11.181.389,28 291.618,03 445.405.888,33
24 34.164.652,66 871.731,59 43.827,50 35.080.211,75
32 244.247.285,84 6.519.547,31 176.059,40 250.942.892,55
34 48.114.113,24 1.255.713,68 22.461,25 49.392.288,17
35 131.483.140,87 3.625.768,95 65.767,18 135.174.677,00
36 11.246.167,22 273.147,90 15.390,70 11.534.705,82
39 515.509.355,20 13.268.845,21 322.003,62 529.100.204,03
41 137.185.075,36 3.736.400,78 88.901,03 141.010.377,17
43 315.439.812,23 8.111.917,33 80.922,03 323.632.651,59
47 17.286.723,68 430.488,61 5.125,27 17.722.337,56
53 55.051.292,95 1.583.443,05 28.206,78 56.662.942,78
62 6.548.631,32 157.485,54 2.387,09 6.708.503,95
70 21.956.648,10 559.302,78 19.751,03 22.535.701,91
77 21.580.598,11 612.318,81 11.260,00 22.204.176,92
78 23.480.792,61 597.645,37 18.558,88 24.096.996,86
79 5.149.476,14 148.826,21 7,00 5.298.309,35
80 15.416.843,73 520.135,87 4.060,16 15.941.039,76
83 1.154.391,31 176.611,33 1.720,09 1.332.722,73
98 47.506.197,85 778.752,65 4.541,46 48.289.491,96
RKW (1) 458.938.236,68 - 345.762,51 459.283.999,19
RKW (2) 7.179.295,22 - 2.118,75 7.181.413,97
RKW (3) 26.465.336,05 - 14.901,25 26.480.237,30
RKW (4) 1.638.519,52 - 2.422,50 1.640.942,02
totaal  werknemersstelsel 3.486.657.399,25 77.367.613,47 2.136.219,60 3.566.161.232,32
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2005 F 213