StatNoAvailable
StatInProgress
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2012
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 41.864.123,860 1.092.897,900 1.347,590 42.958.369,350
2 393.462.397,110 10.267.116,980 119.543,570 403.849.057,660
3 228.991.926,030 6.067.451,720 69.392,450 235.128.770,200
13 493.124.071,560 12.044.218,570 75.752,590 505.244.042,720
19 558.492.586,450 14.417.007,340 70.118,980 572.979.712,770
24 39.425.731,180 1.011.940,540 4.706,430 40.442.378,150
32 329.504.204,720 8.838.204,630 61.494,110 338.403.903,460
35 214.799.071,930 5.951.554,240 40.349,580 220.790.975,750
39 580.146.732,500 14.788.695,370 122.840,110 595.058.267,980
41 251.833.473,750 6.807.870,370 58.419,140 258.699.763,260
43 507.694.813,390 13.074.341,590 40.516,240 520.809.671,220
53 103.587.069,340 2.856.193,910 23.977,040 106.467.240,290
62 8.672.650,680 208.491,850 317,030 8.881.459,560
78 24.140.425,370 653.449,220 3.477,040 24.797.351,630
80 18.013.500,890 706.515,940 1.314,680 18.721.331,510
83 1.154.226,200 177.096,610 752,700 1.332.075,510
NMBS 38.825.420,840 722.138,220 2.868,000 39.550.427,060
RKW (1) 588.616.688,830 - 0,000 588.616.688,830
RKW (2) 11.677.955,960 - 0,000 11.677.955,960
RKW (3) 44.294.530,850 - 0,000 44.294.530,850
RKW (4) 3.906.183,390 - 0,000 3.906.183,390
totaal werknemersstelsel 4.482.227.784,830 99.685.185,000 697.187,280 4.582.610.157,110
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2012 F 211
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2011
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 40.346.212,19 1.058.572,36 2.097,34 41.406.881,89
2 377.606.818,71 9.943.605,61 155.881,41 387.706.305,73
3 216.550.221,48 5.785.320,12 82.791,00 222.418.332,60
13 472.274.508,74 11.534.813,41 70.586,26 483.879.908,41
19 541.920.752,60 13.902.767,12 82.621,17 555.906.140,89
24 37.781.968,70 968.922,05 5.797,75 38.756.688,50
32 315.722.428,75 8.610.635,84 74.636,78 324.407.701,37
35 207.868.561,64 6.005.829,74 49.219,41 213.923.610,79
39 570.343.441,69 14.789.406,78 144.287,52 585.277.135,99
41 245.725.796,39 6.737.111,26 85.601,36 252.548.509,01
43 475.882.513,99 12.141.911,52 53.648,38 488.078.073,89
53 98.921.504,59 2.823.404,32 26.735,33 101.771.644,24
62 8.527.348,70 204.252,94 379,20 8.731.980,84
78 23.581.990,30 636.671,58 4.800,20 24.223.462,08
80 17.780.340,65 761.988,28 1.115,10 18.543.444,03
83 1.123.218,64 173.349,25 1.176,18 1.297.744,07
NMBS 38.425.111,03 580.865,72 3.390,00 39.009.366,75
RKW (1) 566.169.282,29 - 0,00 566.169.282,29
RKW (2) 8.220.060,80 - 0,00 8.220.060,80
RKW (3) 41.162.401,56 - 0,00 41.162.401,56
RKW (4) 3.290.907,05 - 0,00 3.290.907,05
totaal werknemersstelsel 4.309.225.390,49 96.659.427,90 844.764,39 4.406.729.582,78
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2011 F 211
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2010
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 38.196.362,47 1.007.703,17 2.853,88 39.206.919,52
2 362.533.719,40 9.761.011,96 166.471,36 372.461.202,72
3 204.741.520,52 5.497.138,38 83.069,38 210.321.728,28
13 460.560.691,45 11.400.891,71 77.914,68 472.039.497,84
19 519.781.738,95 13.314.166,18 84.753,86 533.180.658,99
24 36.499.883,59 940.901,93 7.746,50 37.448.532,02
32 306.777.120,65 8.299.756,97 101.460,63 315.178.338,25
35 171.652.017,24 4.775.810,18 52.170,61 176.479.998,03
39 563.418.242,97 14.654.416,14 211.250,94 578.283.910,05
41 238.985.419,95 6.499.326,69 106.366,34 245.591.112,98
43 447.850.711,38 11.533.547,38 73.800,36 459.458.059,12
53 92.454.196,26 2.638.140,61 28.024,25 95.120.361,12
62 8.216.811,32 199.326,82 549,66 8.416.687,80
77 27.105.372,17 751.155,03 8.261,97 27.864.789,17
78 22.315.819,36 607.627,36 6.785,40 22.930.232,12
80 17.997.565,68 819.790,79 2.091,36 18.819.447,83
83 1.245.455,00 169.333,07 2.154,26 1.416.942,33
SNCB 38.880.036,02 588.751,91 3.939,00 39.472.726,93
RKW (1) 545.989.481,76 - 0,00 545.989.481,76
RKW (2) 8.395.615,85 - 0,00 8.395.615,85
RKW (3) 37.808.893,81 - 0,00 37.808.893,81
RKW (4) 2.079.343,66 - 0,00 2.079.343,66
totaal werknemersstelsel 4.153.486.019,46 93.458.796,28 1.019.664,44 4.247.964.480,18
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2010 F 211
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2009
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 36.029.375,80 944.045,56 2.683,92 36.976.105,28
2 301.583.142,59 7.953.394,79 197.028,77 309.733.566,15
3 199.939.142,50 5.304.937,81 96.794,31 205.340.874,62
13 463.581.707,79 11.690.986,79 84.675,25 475.357.369,83
19 504.060.510,84 12.992.584,20 88.746,90 517.141.841,94
24 36.472.072,92 929.605,96 15.148,75 37.416.827,63
32 301.864.307,90 8.085.489,72 94.040,93 310.043.838,55
34 51.471.175,25 1.378.277,58 16.013,45 52.865.466,28
35 165.484.663,06 4.607.174,96 57.980,23 170.149.818,25
39 562.679.218,52 14.715.417,52 266.077,76 577.660.713,80
41 234.269.871,47 6.372.276,62 113.348,26 240.755.496,35
43 430.832.299,50 11.115.068,50 73.713,48 442.021.081,48
53 85.674.020,25 2.490.616,38 34.470,09 88.199.106,72
62 7.824.884,22 189.900,60 628,91 8.015.413,73
77 26.136.053,95 728.315,34 8.899,12 26.873.268,41
78 22.132.482,56 608.788,36 7.935,19 22.749.206,11
80 18.115.441,55 796.414,96 3.288,89 18.915.145,40
83 1.252.699,15 179.751,98 2.176,63 1.434.627,76
SNCB 40.526.152,10 639.338,12 4.329,00 41.169.819,22
RKW (1) 532.652.391,39 - 260.330,98 532.912.722,37
RKW (2) 8.571.960,26 - 1.292,50 8.573.252,76
RKW (3) 34.098.863,69 - 11.021,25 34.109.884,94
RKW (4) 1.924.864,22 - 1.182,50 1.926.046,72
totaal werknemersstelsel 4.067.177.301,48 91.722.385,75 1.441.807,07 4.160.341.494,30
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2009 F 211
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2008
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 34.106.657,27 884.897,67 4.666,49 34.996.221,43
2 288.200.614,59 7.628.819,12 193.327,25 296.022.760,96
3 192.851.411,38 5.183.913,29 109.974,35 198.145.299,02
9 49.557.227,26 1.279.073,95 23.285,39 50.859.586,60
13 399.785.050,17 10.037.449,10 67.791,89 409.890.291,16
19 480.882.264,82 12.451.827,58 88.547,08 493.422.639,48
24 35.710.567,78 914.960,95 28.601,75 36.654.130,48
32 286.062.842,23 7.753.284,40 124.756,64 293.940.883,27
34 52.320.101,75 1.416.993,45 20.896,51 53.757.991,71
35 158.766.140,39 4.452.152,13 65.561,71 163.283.854,23
39 552.463.277,14 14.488.905,48 272.936,58 567.225.119,20
41 223.853.589,66 6.157.340,34 144.177,36 230.155.107,36
43 381.570.336,46 9.944.647,66 70.785,29 391.585.769,41
53 78.436.250,90 2.302.249,43 36.515,69 80.775.016,02
62 7.686.425,15 190.104,52 1.315,29 7.877.844,96
77 24.621.630,84 697.278,29 9.168,75 25.328.077,88
78 22.556.315,02 610.957,15 9.809,91 23.177.082,08
80 17.351.928,57 604.089,99 3.975,51 17.959.994,07
83 1.268.050,98 177.515,25 2.038,57 1.447.604,80
SNCB 41.510.125,18 713.828,09 4.506,00 42.228.459,27
RKW (1) 519.025.043,52 - 267.324,84 519.292.368,36
RKW (2) 4.872.792,00 - 1.112,50 4.873.904,50
RKW (3) 32.146.172,21 - 10.805,00 32.156.977,21
RKW (4) 1.890.800,01 - 1.245,00 1.892.045,01
totaal werknemersstelsel 3.887.495.615,28 87.890.287,84 1.563.125,35 3.976.949.028,47
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2008 F 211
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2007
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 32.350.933,83 849.479,74 5.627,40 33.206.040,97
2 271.870.584,13 7.181.894,49 195.490,00 279.247.968,62
3 164.877.891,31 4.357.007,92 111.524,19 169.346.423,42
9 48.759.191,64 1.283.213,48 26.282,80 50.068.687,92
13 382.400.117,45 9.825.531,83 68.250,09 392.293.899,37
19 457.164.325,59 12.053.605,24 65.555,35 469.283.486,18
24 34.923.261,31 912.267,33 34.862,00 35.870.390,64
32 268.406.816,11 7.224.425,42 158.018,99 275.789.260,52
34 49.846.593,74 1.350.264,19 21.377,58 51.218.235,51
35 151.902.433,79 4.254.651,18 77.340,22 156.234.425,19
39 535.064.472,57 14.117.664,68 299.391,76 549.481.529,01
41 217.588.708,23 6.075.153,03 157.391,96 223.821.253,22
43 355.075.974,50 9.338.949,96 76.719,55 364.491.644,01
47 19.352.035,92 498.393,80 5.039,38 19.855.469,10
53 67.403.200,89 2.014.653,34 34.243,12 69.452.097,35
62 7.284.369,77 176.748,36 2.110,80 7.463.228,93
77 23.273.375,63 661.530,49 10.207,47 23.945.113,59
78 23.902.105,93 626.149,46 14.900,84 24.543.156,23
80 16.663.632,70 511.394,74 4.282,36 17.179.309,80
83 1.196.663,97 174.440,50 1.997,19 1.373.101,66
SNCB 42.247.059,23 713.828,09 5.329,50 42.966.216,82
RKW (1) 495.565.959,70 - 299.050,00 495.865.009,70
RKW (2) 4.872.792,00 - 1.112,50 4.873.904,50
RKW (3) 29.184.105,99 - 11.836,25 29.195.942,24
RKW (4) 1.732.992,99 - 2.067,50 1.735.060,49
totaal werknemersstelsel 3.702.909.598,92 84.201.247,27 1.690.008,80 3.788.800.854,99
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2007 F 211
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2006
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 31.230.756,33 804.992,38 5.791,41 32.041.540,12
2 260.084.929,58 6.895.305,88 226.127,50 267.206.362,96
3 159.288.840,40 4.291.698,30 115.880,92 163.696.419,62
9 49.893.910,64 1.297.614,45 24.121,57 51.215.646,66
10 49.172.281,02 1.290.573,82 66.747,24 50.529.602,08
13 373.154.032,30 9.363.646,80 71.467,73 382.589.146,83
19 449.144.195,85 11.696.947,10 300.945,20 461.142.088,15
24 34.829.958,88 900.440,03 41.604,50 35.772.003,41
32 255.576.258,87 7.030.563,19 167.803,73 262.774.625,79
34 49.640.406,98 1.305.922,91 21.793,46 50.968.123,35
35 (*) 148.475.875,80 4.142.391,76 87.592,91 152.705.860,47
39 528.028.943,55 13.866.042,02 312.564,65 542.207.550,22
41 143.344.989,36 3.993.322,06 80.011,86 147.418.323,28
43 336.895.539,28 8.792.581,58 81.928,10 345.770.048,96
47 18.493.067,21 466.814,36 5.484,27 18.965.365,84
53 60.505.704,54 1.791.784,22 31.325,58 62.328.814,34
62 6.747.607,36 166.805,56 2.457,31 6.916.870,23
70 22.087.823,06 559.074,66 18.056,62 22.664.954,34
77 22.314.357,29 638.794,88 10.732,50 22.963.884,67
78 24.601.550,32 653.437,90 17.347,59 25.272.335,81
79 5.507.062,83 165.330,12 256,52 5.672.649,47
80 16.179.466,82 526.471,92 4.405,92 16.710.344,66
83 1.146.249,96 165.052,37 1.516,57 1.312.818,90
SNCB 44.717.914,75 748.556,92 5.826,00 45.472.297,67
RKW (1) 482.905.382,50 - 343.096,21 483.248.478,71
RKW (2) 4.688.624,01 - 1.446,25 4.690.070,26
RKW (3) 28.188.524,13 - 14.813,75 28.203.337,88
RKW (4) 1.722.648,72 - 2.401,25 1.725.049,97
totaal werknemersstelsel 3.608.566.902,34 81.554.165,19 2.063.547,12 3.692.184.614,65
(*) Met inbegrip van de uitgaven door het fonds 36 tot de overname door het fonds 35 op 1 juli 2006
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2006 F 211
Uitgaven per kinderbijslagfonds in EUR, in 2005
kinderbijslagfonds Netto-uitbetaalde gezinsbijslag Administratiekosten Betalingskosten Totaal
1 29.962.620,85 769.543,58 5.734,26 30.737.898,69
2 247.485.889,60 6.431.728,48 223.569,48 254.141.187,56
3 151.824.364,40 4.020.043,17 128.133,50 155.972.541,07
9 50.994.794,89 1.296.732,37 29.835,27 52.321.362,53
10 50.338.372,47 1.297.480,44 72.263,03 51.708.115,94
13 192.985.391,53 4.736.618,62 59.285,30 197.781.295,45
17 181.171.160,05 4.405.994,56 61.516,00 185.638.670,61
19 433.311.786,54 11.181.389,28 281.659,13 444.774.834,95
24 34.201.285,08 871.731,59 44.249,50 35.117.266,17
32 244.126.578,18 6.519.547,31 176.841,91 250.822.967,40
34 48.037.888,64 1.255.713,68 22.655,91 49.316.258,23
35 131.085.174,67 3.625.768,95 63.980,26 134.774.923,88
36 11.390.328,42 273.147,90 15.519,95 11.678.996,27
39 514.896.168,31 13.268.845,21 322.926,13 528.487.939,65
41 136.800.414,44 3.736.400,78 88.845,45 140.625.660,67
43 314.415.220,22 8.111.917,33 80.703,02 322.607.840,57
47 17.162.128,11 430.488,61 5.059,84 17.597.676,56
53 54.549.087,62 1.583.443,05 28.054,70 56.160.585,37
62 6.576.772,56 157.485,54 2.432,92 6.736.691,02
70 21.989.603,30 559.302,78 19.785,00 22.568.691,08
77 21.539.641,86 612.318,81 11.337,50 22.163.298,17
78 23.352.994,45 597.645,37 18.424,84 23.969.064,66
79 5.129.414,27 148.826,21 7,00 5.278.247,48
80 15.389.602,42 520.135,87 4.053,81 15.913.792,10
83 1.146.886,34 176.611,33 1.740,10 1.325.237,77
NMBS 47.506.197,85 778.752,65 4.384,50 48.289.335,00
RKW (1) 459.791.045,95 - 346.836,27 460.137.882,22
RKW (2) 4.803.398,09 - 1.593,75 4.804.991,84
RKW (3) 26.492.962,79 - 14.978,75 26.507.941,54
RKW (4) 1.614.110,37 - 2.425,00 1.616.535,37
totaal  werknemersstelsel 3.480.071.284,27 77.367.613,47 2.138.832,08 3.559.577.729,82
(1) Uitgaven ingevolge arbeid, rente en werkloosheid
(2) Uitgaven voor tijdelijke leerkrachten (4de kwartaal)
(3) Uitgaven voor studenten en andere (zonder relatie tot arbeid)
(4) Uitgaven voor rekening van het Globaal Beheer
TAB 2005 F 211