Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties Niet beschikbaar Niet beschikbaar 259
wees Niet beschikbaar Niet beschikbaar 14.541
werkloos < 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 2
werkloos > 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 41
gepensioneerd Niet beschikbaar Niet beschikbaar 1.774
invalide Niet beschikbaar Niet beschikbaar 321
verhoogde schaal
werkloos (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
gepensioneerd n.v.t. n.v.t. n.v.t.
invalide (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
wezenbijslag
wees n.v.t. n.v.t. n.v.t.
totaal Niet beschikbaar Niet beschikbaar 16.938
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-6