Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties Niet beschikbaar Niet beschikbaar 228
wees Niet beschikbaar Niet beschikbaar 12.150
werkloos < 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 2
werkloos > 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 48
gepensioneerd Niet beschikbaar Niet beschikbaar 1.600
invalide Niet beschikbaar Niet beschikbaar 319
verhoogde schaal
werkloos (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
gepensioneerd n.v.t. n.v.t. n.v.t.
invalide (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
wezenbijslag
wees n.v.t. n.v.t. n.v.t.
totaal Niet beschikbaar Niet beschikbaar 14.347
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-6