Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 202 114 316
wees 9.732 3.299 13.031
werkloos < 6 maanden 2 2 4
werkloos > 6 maanden 59 30 89
gepensioneerd 1.455 709 2.164
invalide 347 167 514
verhoogde schaal
werkloos (**) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (**) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 11.797 4.321 16.118
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-6