Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 135 191 326
wees 10.263 3.314 13.577
werkloos < 6 maanden 5 3 8
werkloos > 6 maanden 115 92 207
gepensioneerd 1.672 842 2.514
invalide 428 202 630
verhoogde schaal
werkloos (*) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (*) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 12.618 4.644 17.262
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-6