Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 93 230 323
wees 842 376 1.218
werkloos < 6 maanden 7 5 12
werkloos > 6 maanden 102 65 167
gepensioneerd 1.677 794 2.471
invalide 166 143 309
verhoogde schaal
werkloos 12 51 63
gepensioneerd 109 44 153
invalide 349 143 492
wezenbijslag
wees 9.580 2.907 12.487
totaal 12.937 4.758 17.695
TAB 2006 D 9-6