Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 105 235 340
wees 333 181 514
werkloos < 6 maanden 5 3 8
werkloos > 6 maanden 126 87 213
gepensioneerd 1.793 847 2.640
invalide 170 143 313
verhoogde schaal
werkloos 15 48 63
gepensioneerd 129 47 176
invalide 405 155 560
wezenbijslag
wees 10.349 2.948 13.297
totaal 13.430 4.694 18.124
TAB 2005 D 9-6