Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties Niet beschikbaar Niet beschikbaar 259
wees Niet beschikbaar Niet beschikbaar 14.541
werkloos < 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 2
werkloos > 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 41
gepensioneerd Niet beschikbaar Niet beschikbaar 1.774
invalide Niet beschikbaar Niet beschikbaar 321
verhoogde schaal
werkloos (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
gepensioneerd n.v.t. n.v.t. n.v.t.
invalide (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
wezenbijslag
wees n.v.t. n.v.t. n.v.t.
totaal Niet beschikbaar Niet beschikbaar 16.938
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-6
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties Niet beschikbaar Niet beschikbaar 228
wees Niet beschikbaar Niet beschikbaar 12.150
werkloos < 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 2
werkloos > 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 48
gepensioneerd Niet beschikbaar Niet beschikbaar 1.600
invalide Niet beschikbaar Niet beschikbaar 319
verhoogde schaal
werkloos (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
gepensioneerd n.v.t. n.v.t. n.v.t.
invalide (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
wezenbijslag
wees n.v.t. n.v.t. n.v.t.
totaal Niet beschikbaar Niet beschikbaar 14.347
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-6
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties Niet beschikbaar Niet beschikbaar 248
wees Niet beschikbaar Niet beschikbaar 12.387
werkloos < 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 7
werkloos > 6 maanden Niet beschikbaar Niet beschikbaar 49
gepensioneerd Niet beschikbaar Niet beschikbaar 1.728
invalide Niet beschikbaar Niet beschikbaar 344
verhoogde schaal
werkloos (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
gepensioneerd n.v.t. n.v.t. n.v.t.
invalide (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
wezenbijslag
wees n.v.t. n.v.t. n.v.t.
totaal Niet beschikbaar Niet beschikbaar 14.763
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 9-6
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 179 90 269
wees 9.299 3.320 12.619
werkloos < 6 maanden - 3 3
werkloos > 6 maanden 44 19 63
gepensioneerd 1.232 656 1.888
invalide 257 134 391
verhoogde schaal
werkloos (**) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (**) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 11.011 4.222 15.233
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-6
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 192 101 293
wees 9.543 3.306 12.849
werkloos < 6 maanden - 2 2
werkloos > 6 maanden 57 24 81
gepensioneerd 1.337 683 2.020
invalide 289 156 445
verhoogde schaal
werkloos (**) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (**) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 11.418 4.272 15.690
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-6
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 202 114 316
wees 9.732 3.299 13.031
werkloos < 6 maanden 2 2 4
werkloos > 6 maanden 59 30 89
gepensioneerd 1.455 709 2.164
invalide 347 167 514
verhoogde schaal
werkloos (**) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (**) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 11.797 4.321 16.118
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-6
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 242 123 365
wees 9.938 3.275 13.213
werkloos < 6 maanden 4 2 6
werkloos > 6 maanden 90 41 131
gepensioneerd 1.532 746 2.278
invalide 393 192 585
verhoogde schaal
werkloos (**) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (**) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 12.199 4.379 16.578
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-6
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 135 191 326
wees 10.263 3.314 13.577
werkloos < 6 maanden 5 3 8
werkloos > 6 maanden 115 92 207
gepensioneerd 1.672 842 2.514
invalide 428 202 630
verhoogde schaal
werkloos (*) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (*) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 12.618 4.644 17.262
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-6
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 93 230 323
wees 842 376 1.218
werkloos < 6 maanden 7 5 12
werkloos > 6 maanden 102 65 167
gepensioneerd 1.677 794 2.471
invalide 166 143 309
verhoogde schaal
werkloos 12 51 63
gepensioneerd 109 44 153
invalide 349 143 492
wezenbijslag
wees 9.580 2.907 12.487
totaal 12.937 4.758 17.695
TAB 2006 D 9-6
Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 105 235 340
wees 333 181 514
werkloos < 6 maanden 5 3 8
werkloos > 6 maanden 126 87 213
gepensioneerd 1.793 847 2.640
invalide 170 143 313
verhoogde schaal
werkloos 15 48 63
gepensioneerd 129 47 176
invalide 405 155 560
wezenbijslag
wees 10.349 2.948 13.297
totaal 13.430 4.694 18.124
TAB 2005 D 9-6