Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*) Niet beschikbaar Niet beschikbaar 16.938
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden n.v.t. n.v.t. n.v.t.
verhoogde schaal voor invaliden (**) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
wezenbijslag n.v.t. n.v.t. n.v.t.
totaal Niet beschikbaar Niet beschikbaar 16.938
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-5