Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*) 11.418 4.272 15.690
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden - - -
verhoogde schaal voor invaliden (**) - - -
wezenbijslag - - -
totaal 11.418 4.272 15.690
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-5