Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*) 11.797 4.321 16.118
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden - - -
verhoogde schaal voor invaliden (**) - - -
wezenbijslag - - -
totaal 11.797 4.321 16.118
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-5