Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal 12.618 4.644 17.262
verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden - - -
verhoogde schaal voor invaliden (*) - - -
wezenbijslag - - -
totaal 12.618 4.644 17.262
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-5