Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal 2.887 1.613 4.500
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 121 95 216
verhoogde schaal voor invaliden 349 143 492
wezenbijslag 9.580 2.907 12.487
totaal 12.937 4.758 17.695
TAB 2006 D 9-5