Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
schaal / rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal 2.532 1.496 4.028
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 144 95 239
verhoogde schaal voor invaliden 405 155 560
wezenbijslag 10.349 2.948 13.297
totaal 13.430 4.694 18.124
TAB 2005 D 9-5