Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 98.326 603 20.050 144 119.123
wees 941 10 250 4 1.205
werkloos < 6 maanden 1.034 11 272 5 1.322
werkloos > 6 maanden 4.759 54 1.213 12 6.038
gepensioneerd 2.063 19 488 2 2.572
invalide 3.942 52 1.149 16 5.159
verhoogde schaal
werkloos (**) 7.779 105 1.861 23 9.768
gepensioneerd 1.548 22 371 3 1.944
invalide (**) 5.915 114 1.599 26 7.654
wezenbijslag
wees 5.905 79 1.541 16 7.541
totaal 132.212 1.069 28.794 251 162.326
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-4