Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 77.133 433 16.706 138 94.410
wees 822 8 219 6 1.055
werkloos < 6 maanden 1.107 16 288 1 1.412
werkloos > 6 maanden 4.626 43 1.147 11 5.827
gepensioneerd 1.761 14 418 5 2.198
invalide 3.299 50 879 21 4.249
verhoogde schaal
werkloos (**) 7.529 79 1.790 30 9.428
gepensioneerd 1.333 14 317 1 1.665
invalide (**) 5.048 81 1.356 20 6.505
wezenbijslag
wees 4.613 62 1.161 22 5.858
totaal 107.271 800 24.281 255 132.607
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-4