Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 73.544 392 16.048 136 90.120
wees 752 11 237 4 1.004
werkloos < 6 maanden 940 4 244 4 1.192
werkloos > 6 maanden 4.471 25 1.146 18 5.660
gepensioneerd 1.656 12 391 3 2.062
invalide 3.092 40 905 9 4.046
verhoogde schaal
werkloos (**) 7.348 49 1.863 24 9.284
gepensioneerd 1.297 8 330 2 1.637
invalide (**) 4.603 57 1.285 16 5.961
wezenbijslag
wees 4.298 46 1.227 12 5.583
totaal 102.001 644 23.676 228 126.549
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 9-4